Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. május 29., Kedd - Strasbourg

13. A Gázai övezetben kialakult helyzet és Jeruzsálem jogállása (vita)
CRE

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Gázai övezetben kialakult helyzet és Jeruzsálem jogállása (2018/2719(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Keith Taylor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Takis Hadjigeorgiou, Sotirios Zarianopoulos, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gunnar Hökmark, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski és Bas Belder.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2018. október 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat