Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 29 mei 2018 - Straatsburg

13. De situatie in de Gazastrook en de status van Jeruzalem (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in de Gazastrook en de status van Jeruzalem (2018/2719(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Keith Taylor, namens de Verts/ALE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Takis Hadjigeorgiou, Sotirios Zarianopoulos, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gunnar Hökmark, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski en Bas Belder.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid