Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2017(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0159/2018

Ingivna texter :

A8-0159/2018

Debatter :

PV 29/05/2018 - 17
CRE 29/05/2018 - 17

Omröstningar :

PV 30/05/2018 - 13.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0227

Protokoll
Tisdagen den 29 maj 2018 - Strasbourg

17. Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om Libyen (debatt)
CRE

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Libyen [2018/2017(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Pier Antonio Panzeri redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Jaromír Štětina för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, David McAllister, Claude Moraes, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Jörg Meuthen, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Željana Zovko och Emil Radev

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Patricia Lalonde, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou och Georgios Epitideios.

Talare: Federica Mogherini och Pier Antonio Panzeri.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.11 i protokollet av den 30.5.2018.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande