Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2328(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0168/2018

Ingivna texter :

A8-0168/2018

Debatter :

PV 29/05/2018 - 19
CRE 29/05/2018 - 19

Omröstningar :

PV 30/05/2018 - 13.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0229

Protokoll
Tisdagen den 29 maj 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

19. Miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem [2016/2328(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Angelika Mlinar redogjorde för betänkandet..

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Takis Hadjigeorgiou, och Helga Stevens för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Florent Marcellesi för Verts/ALE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Lara Comi, Josef Weidenholzer, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge och Pina Picierno.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Costas Mavrides, Julie Ward, Notis Marias och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen), Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Angelika Mlinar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.13 i protokollet av den 30.5.2018.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande