Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 29. května 2018 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje (rozprava)
 3.Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ***I (rozprava)
 4.Prohlášení předsednictví
 5.Slavnostní zasedání – Guinejská republika
 6.Pokračování denního zasedání
 7.Hlasování
  7.1.Prodloužení funkčního období zvláštního výboru pro boj proti terorismu (hlasování)
  7.2.Rozmezí hodnot úmrtnosti a úroveň ochrany některých populací sledě obecného v Baltském moři ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.3.Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění) ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.4.Dohoda mezi EU a Švýcarskem o kumulaci původu mezi EU, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.5.Dohoda mezi EU a Norskem o kumulaci původu mezi EU, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.6.Dohoda mezi EU a Norskem o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.7.Optimalizace hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.8.Provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce v EU po reformě v roce 2013 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.9.Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace ***I (hlasování)
  7.10.Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ***I (hlasování)
  7.11.Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří ***I (hlasování)
  7.12.Udržitelné finance (hlasování)
  7.13.Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017 (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu)
 13.Situace v Pásmu Gazy a status Jeruzaléma (rozprava)
 14.Situace v Nikaragui (rozprava)
 15.Zavedení cel v odvětví oceli a hliníku ze strany USA a reakce EU (rozprava)
 16.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 17.Libye (rozprava)
 18.Výroční zpráva o fungování schengenského prostoru (rozprava)
 19.Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (rozprava)
 20.Členství v politických skupinách
 21.Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU ***II (rozprava)
 22.Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis
Konečné znění (163 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (63 kb)
 
Zápis
Konečné znění (77 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (11 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (27 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (52 kb)
 
Zápis
Konečné znění (265 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (71 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (466 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (846 kb)
Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění