Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 29. května 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje (rozprava)
 3.Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ***I (rozprava)
 4.Prohlášení předsednictví
 5.Slavnostní zasedání – Guinejská republika
 6.Pokračování denního zasedání
 7.Hlasování
  7.1.Prodloužení funkčního období zvláštního výboru pro boj proti terorismu (hlasování)
  7.2.Rozmezí hodnot úmrtnosti a úroveň ochrany některých populací sledě obecného v Baltském moři ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.3.Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění) ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.4.Dohoda mezi EU a Švýcarskem o kumulaci původu mezi EU, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.5.Dohoda mezi EU a Norskem o kumulaci původu mezi EU, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.6.Dohoda mezi EU a Norskem o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.7.Optimalizace hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.8.Provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce v EU po reformě v roce 2013 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.9.Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace ***I (hlasování)
  7.10.Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ***I (hlasování)
  7.11.Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří ***I (hlasování)
  7.12.Udržitelné finance (hlasování)
  7.13.Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017 (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu)
 13.Situace v Pásmu Gazy a status Jeruzaléma (rozprava)
 14.Situace v Nikaragui (rozprava)
 15.Zavedení cel v odvětví oceli a hliníku ze strany USA a reakce EU (rozprava)
 16.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 17.Libye (rozprava)
 18.Výroční zpráva o fungování schengenského prostoru (rozprava)
 19.Minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (rozprava)
 20.Členství v politických skupinách
 21.Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU ***II (rozprava)
 22.Výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (163 kb)
24/10/2018 04:34
  Prezenční listina (63 kb)
19/02/2019 09:26
 
Zápis (77 kb)
24/10/2018 04:34
  Prezenční listina (11 kb)
19/02/2019 09:26
  Výsledky hlasování (27 kb)
31/12/2018 14:06
  Jmenovitá hlasování (52 kb)
21/12/2018 10:06
 
Zápis (265 kb)
24/10/2018 04:34
  Prezenční listina (71 kb)
19/02/2019 09:26
  Výsledky hlasování (466 kb)
31/12/2018 14:06
  Jmenovitá hlasování (846 kb)
21/12/2018 10:06
Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění