Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 29. toukokuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat (keskustelu)
 3.Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon ***I (keskustelu)
 4.Puhemiehen julkilausuma
 5.Juhlaistunto – Guinean tasavalta
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Äänestykset
  7.1.Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan toimikauden jatkaminen (äänestys)
  7.2.Tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevat kalastuskuolevuuden vaihteluvälit ja suojatasot ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.3.Sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastot (kodifikaatio) ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.4.EU:n, Sveitsin, Norjan ja Turkin välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa tehty EU:n ja Sveitsin välinen sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.5.EU:n, Sveitsin, Norjan ja Turkin välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa tehty EU:n ja Norjan välinen sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.6.Hallinnollista yhteistyötä, petosten torjuntaa ja saatavien perintää arvonlisäverotuksen alalla koskeva EU:n ja Norjan välinen sopimus* (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.7.EU:n kalatalousalan arvoketjun optimointi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.8.YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.9.Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)
  7.10.Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon ***I (äänestys)
  7.11.Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön yleissopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet ***I (äänestys)
  7.12.Kestävä rahoitus (äänestys)
  7.13.EU:n oikeusalan tulostaulu 2017 (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta)
 13.Gazan tilanne ja Jerusalemin asema (keskustelu)
 14.Nicaraguan tilanne (keskustelu)
 15.Yhdysvaltojen tuontitullit teräs- ja alumiinialalla ja EU:n toimet (keskustelu)
 16.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 17.Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle Libyasta (keskustelu)
 18.Schengen-alueen toimintaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
 19.Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset (keskustelu)
 20.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 21.Suojautuminen polkumyynnillä tapahtuvalta ja tuetulta tuonnilta muista kuin EU:n jäsenvaltioista ***II (keskustelu)
 22.Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (166 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (63 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (76 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (11 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (28 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (52 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (264 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (69 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (437 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (775 kb)
Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus