Indiċi 
Minuti
PDF 272kWORD 77k
It-Tlieta, 29 ta' Mejju 2018 - StrasburguVerżjoni finali
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji (dibattitu)
 3.L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi ***I (dibattitu)
 4.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 5.Seduta solenni - Repubblika tal-Guinea
 6.Tkomplija tas-seduta
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Estensjoni tal-mandat tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu (votazzjoni)
  7.2.Il-meded tal-mortalità mis-sajd u l-livelli ta' salvagwardja għal ċerti stokkijiet ta' aringi fil-Baħar Baltiku ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.3.Statistika ta' trasport ta' merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni (kodifikazzjoni) ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.4.Ftehim UE-Żvizzera dwar l-akkumulazzjoni ta' oriġini bejn l-UE, l-Iżvizzera, in-Norveġja u t-Turkija fil-qafas tas-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.5.Ftehim UE-Norveġja dwar l-akkumulazzjoni ta' oriġini bejn l-UE, l-Iżvizzera, in-Norveġja u t-Turkija fil-qafas tas-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.6.Ftehim UE-Norveġja dwar il-kooperazzjoni amministrattiva, il-ġlieda kontra l-frodi u l-irkupru tat-talbiet fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud* (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.7.Ottimizzazzjoni tal-katina tal-valur fis-settur tas-sajd tal-UE (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.8.L-implimentazzjoni tal-għodod għall-bdiewa żgħażagħ tal-PAK fl-UE wara r-riforma tal-2013 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.9.Pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I (votazzjoni)
  7.10.L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi ***I (votazzjoni)
  7.11.Miżuri ta' ġestjoni, ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku (SPRFMO) ***I (votazzjoni)
  7.12.Finanzi sostenibbli (votazzjoni)
  7.13.It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE 2017 (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.L-istatus ta' Ġerusalemm u s-sitwazzjoni f'Gaża (dibattitu)
 14.Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (dibattitu)
 15.It-tariffi imposti mill-Istati Uniti fis-settur tal-azzar u tal-aluminju u r-reazzjoni tal-UE (dibattitu)
 16.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 17.Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli dwar il-Libja (dibattitu)
 18.Rapport annwali dwar il-Funzjonament taż-Żona Schengen (dibattitu)
 19.Standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità (dibattitu)
 20.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 21.Protezzjoni kontra importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-KE ***II (dibattitu)
 22.Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Kummerċjali Komuni (dibattitu)
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.07.


2. Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji (2018/2714(RSP))

Monika Panayotova (President fil-kariga tal-Kunsill) u Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Jan Olbrycht f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ashley Fox, Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, Zbigniew Kuźmiuk f'isem il-Grupp ECR, Gérard Deprez f'isem il-Grupp ALDE, Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lara Comi, Marco Zanni f'isem il-Grupp ENF, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria João Rodrigues, Steven Woolfe Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, Janusz Lewandowski, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš u Roberta Metsola.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski u Tomáš Zdechovský.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi u Jean-Paul Denanot.

Interventi ta': Günther Oettinger, Monika Panayotova u Jean Arthuis.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   José Manuel Fernandes, f'isem il-Grupp PPE, Eider Gardiazabal Rubial, f'isem il-Grupp S&D, Gérard Deprez, f'isem il-Grupp ALDE, u Jordi Solé, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

—   Bernd Kölmel, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

—   Younous Omarjee, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.10 tal-Minuti ta' 30.5.2018.


3. L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteurs: Elisabeth Morin-Chartier u Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Elisabeth Morin-Chartier u Agnes Jongerius ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Richard Sulík (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Jean-Marie Cavada (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), David Casa f'isem il-Grupp PPE, Marita Ulvskog f'isem il-Grupp S&D, Anthea McIntyre f'isem il-Grupp ECR, Martina Dlabajová f'isem il-Grupp ALDE, Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rina Ronja Kari f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Dominique Martin f'isem il-Grupp ENF, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon u Evelyn Regner.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Notis Marias u João Pimenta Lopes.

Interventi ta': Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier u Agnes Jongerius.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.10 tal-Minuti ta' 29.5.2018.


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

4. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar l-isparatura li ġrat nhar it-Tlieta filgħodu fi Liège, fil-Belġju, u esprima il-kondoljanzi tiegħu lill-vittmi.


5. Seduta solenni - Repubblika tal-Guinea

Min-12.10 san-12.30 saret seduta solenni tal-Parlament fl-okkażjoni taż-żjara ta' Alpha Condé, President tar-Repubblika tal-Guinea.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

6. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.30.

Interventi ta': Bruno Gollnisch biex isejjaħ għall-ordni (il-President ħa nota), László Tőkés (il-President interrompa lill-kelliem billi l-intervent tiegħu ma kienx biex isejjaħ għall-ordni) u Ignazio Corrao (il-President interrompa lill-kelliem billi l-intervent tiegħu ma kienx biex isejjaħ għall-ordni).


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


7.1. Estensjoni tal-mandat tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu (votazzjoni)

Estensjoni tal-mandat tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu (Artikolu 197 tar-Regoli ta' Proċedura)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

Jitqies adottat mingħajr votazzjoni


7.2. Il-meded tal-mortalità mis-sajd u l-livelli ta' salvagwardja għal ċerti stokkijiet ta' aringi fil-Baħar Baltiku ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1139 f'dak li għandu x'jaqsam mal-meded tal-mortalità mis-sajd u l-livelli ta' salvagwardja għal ċerti stokkijiet ta' aringi fil-Baħar Baltiku [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA GĦAL REGOLAMENT

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0205)


7.3. Statistika ta' trasport ta' merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni (kodifikazzjoni) ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika ta' trasport ta' merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni (kodifikazzjoni) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA GĦAL REGOLAMENT

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0206)


7.4. Ftehim UE-Żvizzera dwar l-akkumulazzjoni ta' oriġini bejn l-UE, l-Iżvizzera, in-Norveġja u t-Turkija fil-qafas tas-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-akkumulazzjoni ta' oriġini bejn l-Unjoni Ewropea, il-Konfederazzjoni Żvizzera, ir-Renju tan-Norveġja u r-Repubblika tat-Turkija fil-qafas tas-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0207)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


7.5. Ftehim UE-Norveġja dwar l-akkumulazzjoni ta' oriġini bejn l-UE, l-Iżvizzera, in-Norveġja u t-Turkija fil-qafas tas-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar l-akkumulazzjoni ta' oriġini bejn l-Unjoni Ewropea, il-Konfederazzjoni Żvizzera, ir-Renju tan-Norveġja u r-Repubblika tat-Turkija fil-qafas tas-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0208)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


7.6. Ftehim UE-Norveġja dwar il-kooperazzjoni amministrattiva, il-ġlieda kontra l-frodi u l-irkupru tat-talbiet fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud* (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar il-kooperazzjoni amministrattiva, il-ġlieda kontra l-frodi u l-irkupru tat-talbiet fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud f'isem l-Unjoni Ewropea [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0209)


7.7. Ottimizzazzjoni tal-katina tal-valur fis-settur tas-sajd tal-UE (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-ottimizzazzjoni tal-katina tal-valur fis-settur tas-sajd tal-UE [2017/2119(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0210)


7.8. L-implimentazzjoni tal-għodod għall-bdiewa żgħażagħ tal-PAK fl-UE wara r-riforma tal-2013 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-għodod għall-bdiewa żgħażagħ tal-PAK fl-UE wara r-riforma tal-2013 [2017/2088(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0211)


7.9. Pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 676/2007 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0212)

DIKJARAZZJONIJIET KONĠUNTI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0212)

Interventi

Anja Hazekamp, f'isem il-Grupp GUE/NGL, biex titlob li jittieħed vot dwar l-emendi bi qbil mal-Artikolu 59(3) tar-Regoli ta' Proċedura.

B'VSI (178 vot favur, 444 kontra, 23 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.


7.10. L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteurs: Elisabeth Morin-Chartier u Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0213)

DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0213)

Interventi

Dominique Martin, f'isem il-Grupp ENF, biex jitlob li jittieħed vot dwar l-emendi bi qbil mal-Artikolu 59(3) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament irrifjuta t-talba.


7.11. Miżuri ta' ġestjoni, ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku (SPRFMO) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri ta' ġestjoni, ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0214)


7.12. Finanzi sostenibbli (votazzjoni)

Rapport dwar il-finanzi sostenibbli [2018/2007(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0215)

Interventi

Danuta Jazłowiecka dwar l-iżvolġiment tal-ħin tal-votazzjonijiet.


7.13. It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE 2017 (votazzjoni)

Rapport dwar it-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE 2017 [2018/2009(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0216)

Interventi

Patrizia Toia dwar l-intervent ta' Ignazio Corrao, qabel il-ħin tal-votazzjonijiet (il-President interrompa lill-kelliema billi l-intervent tagħha ma kienx biex issejjaħ għall-ordni).


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Clara Eugenia Aguilera García - A8-0163/2018
Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Daniel Hannan u Maria Lidia Senra Rodríguez

Rapport Nicola Caputo - A8-0157/2018
Marco Zullo, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Daniel Hannan, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Seán Kelly u Branislav Škripek

Rapport Ulrike Rodust - A8-0263/2017
Sander Loones

Rapport Elisabeth Morin-Chartier u Agnes Jongerius - A8-0319/2017
Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Csaba Sógor u Dobromir Sośnierz

Rapport Jytte Guteland - A8-0161/2018
Jiří Pospíšil.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.17.)


PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

10. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


12. Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbret li rċeviet, skont l-Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura, talba mill-Kumitat FEMM biex ikun kkonsultat il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew bil-għan li jagħti opinjoni dwar "Is-sitwazzjoni tan-nisa Rom".

Din it-talba għal konsultazzjoni se titqies bħala approvata sakemm grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx ma jitolbux fi żmien 24 siegħa mit-tħabbira li għandu jittieħed vot fuqha.


13. L-istatus ta' Ġerusalemm u s-sitwazzjoni f'Gaża (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: L-istatus ta' Ġerusalemm u s-sitwazzjoni f'Gaża (2018/2719(RSP))

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D, Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE, Keith Taylor f'isem il-Grupp Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Takis Hadjigeorgiou, Sotirios Zarianopoulos, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gunnar Hökmark, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski u Bas Belder.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo u Juan Fernando López Aguilar.

Intervent ta': Johannes Hahn.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa (2018/2711(RSP))

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Luis de Grandes Pascual f'isem il-Grupp PPE, Ramón Jáuregui Atondo f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tunne Kelam u Elena Valenciano.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis u Caterina Chinnici.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou u Fabio Massimo Castaldo.

Intervent ta': Christos Stylianides.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.8 tal-Minuti ta' 31.5.2018.


15. It-tariffi imposti mill-Istati Uniti fis-settur tal-azzar u tal-aluminju u r-reazzjoni tal-UE (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: It-tariffi imposti mill-Istati Uniti fis-settur tal-azzar u tal-aluminju u r-reazzjoni tal-UE (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Godelieve Quisthoudt-Rowohl f'isem il-Grupp PPE, Bernd Lange f'isem il-Grupp S&D, Emma McClarkin f'isem il-Grupp ECR, Nadja Hirsch f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Christian Ehler, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ENF, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Daniel Caspary, Bill Etheridge, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu u Jan Zahradil.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (il-President iċċara xi aspetti rigward l-applikazzjoni tal-proċedura "catch the eye") u Maria Gabriela Zoană.

Intervent ta': Cecilia Malmström.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ir-rettifika P7_TA(2014)0389(COR02) tħabbret fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 13 tal-Minuti ta' 28.5.2018).

Billi ma kien hemm l-ebda talba biex titressaq għall-votazzjoni minn grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx (Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura), din ir-rettifika tqieset approvata.


17. Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli dwar il-Libja (dibattitu)

Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Libja [2018/2017(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Pier Antonio Panzeri ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Interventi ta': Jaromír Štětina f'isem il-Grupp PPE, Knut Fleckenstein f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Javier Nart f'isem il-Grupp ALDE, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Marie-Christine Arnautu f'isem il-Grupp ENF, David McAllister, Claude Moraes, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Jörg Meuthen, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Željana Zovko u Emil Radev

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Patricia Lalonde, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou u Georgios Epitideios.

Interventi ta': Federica Mogherini u Pier Antonio Panzeri.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.11 tal-Minuti ta' 30.5.2018.


18. Rapport annwali dwar il-Funzjonament taż-Żona Schengen (dibattitu)

Rapport dwar ir-rapport annwali dwar il-funzjonament taż-Żona Schengen [2017/2256(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Carlos Coelho ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Agustín Díaz de Mera García Consuegra f'isem il-Grupp PPE, u Sylvie Guillaume f'isem il-Grupp S&D.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Interventi ta': Anders Primdahl Vistisen f'isem il-Grupp ECR, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Auke Zijlstra f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Filiz Hyusmenova, Kristina Winberg, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Patrick O'Flynn, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, Dubravka Šuica, Ana Gomes, Lara Comi, Emilian Pavel, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, Tomáš Zdechovský, Miriam Dalli, Emil Radev, Cristian-Silviu Buşoi u Jaromír Štětina.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Claudia Țapardel, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Csaba Sógor, Maria Grapini u Marijana Petir.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Carlos Coelho.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.12 tal-Minuti ta' 30.5.2018.


19. Standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2012/29/UE li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità [2016/2328(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteurs: Teresa Jiménez-Becerril Barrio u Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio u Angelika Mlinar ippreżentaw ir-rapport.ippreżentaw ir-rapport..

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Iratxe García Pérez, f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Takis Hadjigeorgiou, u Helga Stevens, f'isem il-Grupp ECR.

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

Interventi ta': Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, Florent Marcellesi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Malin Björk f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Lara Comi, Josef Weidenholzer, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge u Pina Picierno.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Costas Mavrides, Julie Ward, Notis Marias u Izaskun Bilbao Barandica.

Interventi ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni), Teresa Jiménez-Becerril Barrio u Angelika Mlinar.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.13 tal-Minuti ta' 30.5.2018.


20. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Bernard Monot m'għadux membru tal-Grupp ENF u aderixxa mal-Grupp EFDD, b'effett mid-29 ta' Mejju 2018.


21. Protezzjoni kontra importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-KE ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1036 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea u r-Regolament (UE) 2016/1037 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Christofer Fjellner ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Tokia Saïfi f'isem il-Grupp PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández f'isem il-Grupp S&D, Sander Loones f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Molly Scott Cato f'isem il-Grupp Verts/ALE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, France Jamet f'isem il-Grupp ENF, Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat, Salvatore Cicu, Emmanuel Maurel, Bronis Ropė, Danilo Oscar Lancini, Dobromir Sośnierz, Jarosław Wałęsa, Karoline Graswander-Hainz, Steeve Briois, Jude Kirton-Darling u Neena Gill.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Costas Mavrides u Notis Marias.

Interventi ta': Cecilia Malmström u Christofer Fjellner.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.3 tal-Minuti ta' 30.5.2018.


22. Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Kummerċjali Komuni (dibattitu)

Rapport dwar ir-rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Kummerċjali Komuni [2017/2070(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Tokia Saïfi ppreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Doru-Claudian Frunzulică (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Christofer Fjellner f'isem il-Grupp PPE, Jude Kirton-Darling f'isem il-Grupp S&D, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Klaus Buchner f'isem il-Grupp Verts/ALE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, France Jamet f'isem il-Grupp ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Karoline Graswander-Hainz, Laima Liucija Andrikienė, Aleksander Gabelic u Jarosław Wałęsa.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Interventi ta': Cecilia Malmström u Tokia Saïfi.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.14 tal-Minuti ta' 30.5.2018.


23. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 621.808/OJME).


24. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.56.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Ottubru 2018Avviż legali