Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 30 maja 2018 r. - Strasburg

12. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
CRE

Przewodniczący ogłosił, że nie otrzymał od posłów ani od co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg żadnego wniosku dotyczącego decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonych w protokole z poniedziałku 28 maja 2018 r. (pkt 12 protokołu z dnia 28.5.2018 r.).

Komisje LIBE, ECON i TRAN mogły zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.

°
° ° °

Głos zabrał Richard Sulík w sprawie przebiegu głosowania nad delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług w poprzednim dniu (pkt 7.10 protokołu z dnia 29.5.2018) (Przewodniczący przypomniał przebieg tego głosowania i dodał, że odbyło się ono zgodnie z przepisami art. 59 ust. 4 Regulaminu).

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2019Informacja prawna