Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2018(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0170/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0170/2018

Συζήτηση :

PV 28/05/2018 - 29
CRE 28/05/2018 - 29

Ψηφοφορία :

PV 30/05/2018 - 13.9
CRE 30/05/2018 - 13.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0225

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

13.9. Ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου [2016/2018(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Pavel Svoboda και Richard Corbett (A8-0170/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0225)

Παρεμβάσεις

Ο Pavel Svoboda (εισηγητής) υποβάλλει προφορικές τροπολογίες στις παραγράφους 71 και 74. Οι προφορικές τροπολογίες κρατούνται.

Η Heidi Hautala προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 86, η οποία κρατείται.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου