Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2714(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0239/2018

Συζήτηση :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Ψηφοφορία :

PV 30/05/2018 - 13.10
CRE 30/05/2018 - 13.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0226

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

13.10. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0239/2018 και B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0239/2018

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0226)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0241/2018 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Ο Nuno Melo για να επισημάνει πρόβλημα λειτουργίας της ηλεκτρονικής συσκευής ψηφοφορίας στο έδρανό του.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου