Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 30. svibnja 2018. - StrasbourgZavršno izdanje

14. Obrazloženja glasovanja
CRE

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Preporuka za drugo čitanje Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Izvješće: Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Ana Miranda i Notis Marias

Izvješće: Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly i Dobromir Sośnierz

Izvješće: Pavel Svoboda i Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld i Andrejs Mamikins

Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. i vlastita sredstva - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan i John Howarth

Izvješće: Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Izvješće: Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias i Marek Jurek

Izvješće: Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James i Jadwiga Wiśniewska

Izvješće: Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius i Andrejs Mamikins.

Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2018.Pravna napomena