Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 30 maja 2018 r. - Strasburg

14. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
CRE

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie do drugiego czytania - Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Sprawozdanie - Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Ana Miranda i Notis Marias

Sprawozdanie - Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly i Dobromir Sośnierz

Sprawozdanie - Pavel Svoboda i Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld i Andrejs Mamikins

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan i John Howarth

Sprawozdanie - Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Sprawozdanie - Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias i Marek Jurek

Sprawozdanie - Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James i Jadwiga Wiśniewska

Sprawozdanie - Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius i Andrejs Mamikins.

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2019Informacja prawna