Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 30. maj 2018 - Strasbourg

14. Obrazložitve glasovanja
CRE

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo za drugo obravnavo: Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Poročilo: Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato v imenu skupine (prvi del) EFDD, Ana Miranda in Notis Marias

Poročilo: Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly in Dobromir Sośnierz

Poročilo: Pavel Svoboda in Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld in Andrejs Mamikins

Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan in John Howarth

Poročilo: Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Poročilo: Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias in Marek Jurek

Poročilo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio in Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James in Jadwiga Wiśniewska

Poročilo: Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius in Andrejs Mamikins.

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo