Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Zapisnik
Srijeda, 30. svibnja 2018. - StrasbourgZavršno izdanje
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 3.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 4.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 5.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 6.Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke
 7.Rasprava s premijerom Luksemburga, Xavierom Bettelom, o budućnosti Europe (rasprava)
 8.Nastavak dnevne sjednice
 9.Izjave Predsjedništva
 10.Svečana dnevna sjednica - Kolumbija
 11.Nastavak dnevne sjednice
 12.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (odobrenje) (članak 69.c Poslovnika)
 13.Glasovanje
  13.1.Mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a radi pružanja pomoći Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj i Portugalu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  13.2.Nacrt izmjene proračuna br. 1/2018 uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti EU-a radi pružanja pomoći Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj i Portugalu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  13.3.Zaštita od dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice EU-a ***II (glasovanje)
  13.4.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2018/000 TA 2018 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije (glasovanje)
  13.5.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (glasovanje)
  13.6.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju ili triju pojedinačnih promjena 1507, 59122, MON 810 i NK603 (D056123) (glasovanje)
  13.7.Usklađenost proizvoda ribarstva s kriterijima za pristup tržištu EU-a (glasovanje)
  13.8.Budućnost hrane i poljoprivrede (glasovanje)
  13.9.Tumačenje i provedba Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva (glasovanje)
  13.10.Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. i vlastita sredstva (glasovanje)
  13.11.Libija (glasovanje)
  13.12.Godišnje izvješće o funkcioniranju schengenskog prostora (glasovanje)
  13.13.Minimalni standardi za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela (glasovanje)
  13.14.Godišnje izvješće o provedbi zajedničke trgovinske politike (glasovanje)
 14.Obrazloženja glasovanja
 15.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 16.Nastavak dnevne sjednice
 17.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 18.Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (članak 137. stavak 2. Poslovnika) (odobrenje)
 19.Vrijednosti EU-a i širenje korupcije i kriminala izdavanjem tzv. zlatnih viza (tematska rasprava)
 20.Nastavak dnevne sjednice
 21.Vrijednosti EU-a i širenje korupcije i kriminala izdavanjem tzv. zlatnih viza (nastavak rasprave)
 22.Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (rasprava)
 23.Manipulacije s brojačima kilometara u motornim vozilima: revizija pravnog okvira EU-a (rasprava)
 24.Proširenje područja primjene poglavlja I. Uredbe Bruxelles II.a radi uključivanja registriranih partnerstava (preinaka) (rasprava)
 25.Učinak delokalizacije na radnike i regije (rasprava)
 26.Korištenje sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći u Turskoj (rasprava)
 27.Rodna jednakost i jačanje položaja žena: vanjskim odnosima EU-a u razdoblju 2016. – 2020. do preobrazbe života djevojčica i žena (rasprava)
 28.Provedba Strategije EU-a za mlade (rasprava)
 29.Provedba Direktive o ekološkom dizajnu (2009/125/EZ) (rasprava)
 30.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 31.Zatvaranje dnevne sjednice
 Popis nazočnih
Zapisnik
Završno izdanje (195 kb)
  Popis nazočnih
Završno izdanje (63 kb)
 
Zapisnik
Završno izdanje (82 kb)
  Popis nazočnih
Završno izdanje (11 kb)
  Rezultati glasovanja
Završno izdanje (61 kb)
  Poimenična glasovanja
Završno izdanje (282 kb)
 
Zapisnik
Završno izdanje (298 kb)
  Popis nazočnih
Završno izdanje (70 kb)
  Rezultati glasovanja
Završno izdanje (951 kb)
  Poimenična glasovanja
Završno izdanje (4242 kb)
Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2018.Pravna napomena