Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 30. maijs - StrasbūraGalīgā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 5.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 6.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 7.Debates ar Luksemburgas premjerministru Xavier Bettel par Eiropas nākotni (debates)
 8.Sēdes atsākšana
 9.Priekšsēdētāja paziņojumi
 10.Svinīgā sēde: Kolumbija
 11.Sēdes atsākšana
 12.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)
 13.Balsošanas laiks
  13.1.ES Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  13.2.Budžeta grozījuma Nr. 1/2018 projekts, kas pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  13.3.Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis ***II (balsošana)
  13.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (pieteikums EGF/2018/000 TA 2018 – tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (balsošana)
  13.5.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (balsošana)
  13.6.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem 1507, 59122, MON 810 un NK603 (D056123) (balsošana)
  13.7.Zivsaimniecības produktu atbilstība ES tirgus piekļuves kritērijiem (balsošana)
  13.8.Pārtikas un lauksaimniecības nākotne (balsošana)
  13.9.Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretācija un īstenošana (balsošana)
  13.10.Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi (balsošana)
  13.11.Lībija (balsošana)
  13.12.Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību (balsošana)
  13.13.Noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālie standarti (balsošana)
  13.14.Gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu (balsošana)
 14.Balsojumu skaidrojumi
 15.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 16.Sēdes atsākšana
 17.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 18.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts) (apstiprināšana)
 19.ES vērtības un korupcijas un noziedzības izplatīšanās „zelta vīzu” dēļ (debates par aktuāliem jautājumiem)
 20.Sēdes atsākšana
 21.ES vērtības un korupcijas un noziedzības izplatīšanās „zelta vīzu” dēļ (debašu turpinājums)
 22.Savienības civilās aizsardzības mehānisms (debates)
 23.Manipulācijas ar mehānisko transportlīdzekļu odometriem: ES tiesiskā regulējuma pārskatīšana (debates)
 24.Regulas “Brisele IIa” I nodaļas piemērošanas jomas paplašināšana, tajā iekļaujot reģistrētas partnerattiecības (pārstrādāta redakcija) (debates)
 25.Uzņēmumu pārvietošanas ietekme uz strādniekiem un reģioniem (debates)
 26.IPA līdzekļu izmantošana Turcijā (debates)
 27.Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā (debates)
 28.ES jaunatnes stratēģijas īstenošana (debates)
 29.Ekodizaina direktīvas īstenošana (2009/125/EK) (debates)
 30.Nākamās sēdes darba kārtība
 31.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols
Galīgā redakcija (193 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (63 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (82 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (11 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (63 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (286 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (300 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (71 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (984 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (4293 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums