Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2600(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000054/2018 (B8-0022/2018)

Debatter :

PV 31/05/2018 - 4
CRE 31/05/2018 - 4

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 31 maj 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

4. Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000054/2018) från Cecilia Wikström, för utskottet PETI, till kommissionen: Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal (B8-0022/2018)

Cecilia Wikström utvecklade frågan.

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Jarosław Wałęsa för PPE-gruppen, Jude Kirton-Darling för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Yana Toom för ALDE-gruppen, Ana Miranda för Verts/ALE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Dominique Martin för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Deirdre Clune, Siôn Simon, Enrique Calvet Chambon, Igor Šoltes, Kostadinka Kuneva, Laura Agea, Stanislav Polčák, Marlene Mizzi, Ángela Vallina, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Tania González Peñas och Agnes Jongerius.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter Jahr, Tonino Picula, Georgios Epitideios, Costas Mavrides och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Cecilia Wikström, för utskottet PETI, om besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal (2018/2600(RSP)) (B8-0238/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 31.5.2018.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande