Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 31. mája 2018 - Štrasburg

5.1. Situácia osôb s dvojakým občianstvom (EÚ/Irán) väznených v Iráne
CRE

Návrhy uznesenia B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock uviedol návrh uznesenia B8-0254/2018.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson a Marietje Schaake uviedli návrhy uznesení B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 a B8-0258/2018.

Vystúpili títo poslanci: Janusz Lewandowski v mene skupiny PPE, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš a Tunne Kelam.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 31.5.2018.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia