Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 31. mája 2018 - Štrasburg

5.2. Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii
CRE

Návrhy uznesenia B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake a Ignazio Corrao uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Soraya Post v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Wajid Khan a Pina Picierno.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios a Cristian-Silviu Buşoi.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 31.5.2018.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia