Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2071(INS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0237/2018

Ingivna texter :

B8-0237/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 31/05/2018 - 7.4

Antagna texter :

P8_TA(2018)0234

Protokoll
Torsdagen den 31 maj 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva

7.4. Utnämning av en ledamot av urvalskommittén för Europeiska åklagarmyndigheten (omröstning)

Förslag till beslut om utnämningen av Antonio Mura till ledamot av den urvalskommitté som upprättas genom artikel 14.3 i rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (2018/2032(INS)) (B8-0237/2018) - Claude Moraes för utskottet LIBE

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 31.5.2018)

KANDIDAT: ANTONIO MURA

Antogs (P8_TA(2018)0234)

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande