Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2711(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0244/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/05/2018 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0238

Протокол
Четвъртък, 31 май 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

7.8. Положението в Никарагуа (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Никарагуа (2018/2711(RSP))

Предложенията за резолюции са обявени на 31 май 2018 г. (точка 3 от протокола от 31.5.2018 г).

Предложения за резолюция B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 и B8-0253/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0244/2018

(за замяна на B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 и B8-0252/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan и José Inácio Faria, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo и Francisco Assis, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei и Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR;

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE;

—   Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0238)

(Предложенията за резолюции B8-0250/2018 и B8-0253/2018 отпадат.)

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация