Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2711(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0244/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 31/05/2018 - 7.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0238

Notulen
Donderdag 31 mei 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave

7.8. De situatie in Nicaragua (stemming)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Nicaragua (2018/2711(RSP))

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 31 mei 2018 (punt 3 van de notulen van 31.5.2018).

Ontwerpresoluties B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 en B8-0253/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0244/2018

(ter vervanging van B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 en B8-0252/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan en José Inácio Faria, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo en Francisco Assis, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie;

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0238)

(Ontwerpresoluties B8-0250/2018 en B8-0253/2018 komen te vervallen.)

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling