Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2722(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000032/2018

Predkladané texty :

O-000032/2018 (B8-0020/2018)

Rozpravy :

PV 28/05/2018 - 16
PV 31/05/2018 - 12.1
CRE 31/05/2018 - 12.1

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 31. mája 2018 - Štrasburg

12.1. Reakcia EÚ na nevhodné sexuálne správanie v organizáciách poskytujúcich pomoc
CRE

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou (O-000032/2018), ktorú predkladajú Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria a Monica Macovei pre Komisiu (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci): Väčšia interpelácia - VP/HR - Reakcia EÚ na nevhodné sexuálne správanie v organizáciách poskytujúcich pomoc (B8-0020/2018)

Fredrick Federley rozvinul otázku.

Christos Stylianides (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D, Urszula Krupa v mene skupiny ECR, Ana Miranda v mene skupiny Verts/ALE, Jörg Meuthen v mene skupiny EFDD a André Elissen v mene skupiny ENF.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins, a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne oznámenie