Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 31 май 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. (внесени предложения за резолюция)
 3.Положението в Никарагуа (внесени предложения за резолюция)
 4.Предоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни договори (разискване)
 5.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  5.1.Положението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и иранско гражданство в Иран
  5.2.Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия
  5.3.Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Време за гласуване
  7.1.Положението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и иранско гражданство в Иран (гласуване)
  7.2.Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (гласуване)
  7.3.Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад (гласуване)
  7.4.Назначаване на член на комитета по подбора за Европейската прокуратура (гласуване)
  7.5.Манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.6.Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I (гласуване)
  7.7.Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. (гласуване)
  7.8.Положението в Никарагуа (гласуване)
  7.9.Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г. (гласуване)
  7.10.Прилагане на стратегията на ЕС за младежта (гласуване)
  7.11.Прилагане на Директивата за екодизайна (2009/125/EO) (гласуване)
  7.12.Предоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни договори (гласуване)
 8.Обяснения на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
  12.1.Отговор на ЕС на неприемливо сексуално поведение в организациите за оказване на помощ
  12.2.Отбелязване на Международния ден на семейството (15 май)
 13.Решения относно някои документи
 14.Внесени документи
 15.Петиции
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.График на следващите заседания
 18.Закриване на заседанието
 19.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Назначаване на член на комитета по подбора за Европейската прокуратура (Антонио Мура)
Протокол
Окончателна версия (230 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (59 kb)
  Приложение 1
Окончателна версия (6 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (90 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (51 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (127 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (327 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (78 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (860 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (2277 kb)
Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация