Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 31. maj 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (indgivne beslutningsforslag)
 3.Situationen i Nicaragua (indgivne beslutningsforslag)
 4.Svar på andragender vedrørende bekæmpelse af usikre ansættelsesvilkår og misbrug af anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter (forhandling)
 5.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  5.1.Situationen for fængslede personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) i Iran
  5.2.Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien
  5.3.Sudan, navnlig Naoura Hussein Hammads situation
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Afstemningstid
  7.1.Situationen for fængslede personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) i Iran (afstemning)
  7.2.Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (afstemning)
  7.3.Sudan, navnlig Naoura Hussein Hammads situation (afstemning)
  7.4.Udpegelse af et medlem til udvælgelsespanelet for Den Europæiske Anklagemyndighed (afstemning)
  7.5.Manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige rammer (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.6.En EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I (afstemning)
  7.7.Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (afstemning)
  7.8.Situationen i Nicaragua (afstemning)
  7.9.Ligestilling og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser 2016-2020 (afstemning)
  7.10.Gennemførelsen af EU-ungdomsstrategien (afstemning)
  7.11.Gennemførelsen af direktivet om miljøvenligt design (2009/125/EF) (afstemning)
  7.12.Svar på andragender vedrørende bekæmpelse af usikre ansættelsesvilkår og misbrug af anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Større forespørgsler (forhandling)
  12.1.EU's reaktion på seksuelle overgreb begået inden for hjælpeorganisationer
  12.2.Afholdelse af den internationale familiedag (15. maj)
 13.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 14.Modtagne dokumenter
 15.Andragender
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Hævelse af mødet
 19.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Udpegelse af et medlem til udvælgelsespanelet for Den Europæiske Anklagemyndighed (Antonio Mura)
Protokol (207 kb)
24/10/2018 17:17
  Deltagerliste (59 kb)
19/02/2019 09:24
  Bilag 1 (6 kb)
24/10/2018 17:17
 
Protokol (85 kb)
24/10/2018 17:17
  Deltagerliste (11 kb)
19/02/2019 09:24
  Afstemningsresultater (51 kb)
31/12/2018 14:46
  Afstemning ved navneopråb (128 kb)
21/12/2018 12:26
 
Protokol (300 kb)
24/10/2018 17:17
  Deltagerliste (69 kb)
19/02/2019 09:24
  Afstemningsresultater (901 kb)
31/12/2018 14:46
  Afstemning ved navneopråb (2263 kb)
21/12/2018 12:26
Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse