Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 31. toukokuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Verkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Nicaraguan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä koskeviin vetoomuksiin (keskustelu)
 5.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  5.1.Vangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tilanne Iranissa
  5.2.Naisten oikeuksien puolustajien tilanne Saudi-Arabiassa
  5.3.Sudan ja erityisesti Noura Hussein Hammadin tilanne
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Äänestykset
  7.1.Vangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tilanne Iranissa (äänestys)
  7.2.Naisten oikeuksien puolustajien tilanne Saudi-Arabiassa (äänestys)
  7.3.Sudan ja erityisesti Noura Hussein Hammadin tilanne (äänestys)
  7.4.Jäsenen nimittäminen Euroopan syyttäjänviraston valintalautakuntaan (äänestys)
  7.5.Moottoriajoneuvojen matkamittarien manipulointi: unionin lainsäädäntökehyksen tarkistaminen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.6.Unionin pelastuspalvelumekanismi ***I (äänestys)
  7.7.Verkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen (äänestys)
  7.8.Nicaraguan tilanne (äänestys)
  7.9.Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvalta: tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla 2016–2020 (äänestys)
  7.10.EU:n nuorisostrategian täytäntöönpano (äänestys)
  7.11.Ekosuunnitteludirektiivin täytäntöönpano (2009/125/EY) (äänestys)
  7.12.Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä koskeviin vetoomuksiin (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
  12.1.Unionin vastaus seksuaalisiin rikkomuksiin avustusjärjestöissä
  12.2.Kansainvälisen perhepäivän viettäminen (15. toukokuuta)
 13.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Vetoomukset
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu
 18.Istunnon päättäminen
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
 Liite 1 - Jäsenen nimittäminen Euroopan syyttäjänviraston valintalautakuntaan (Antonio Mura)
Pöytäkirja
Lopullinen painos (213 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (59 kb)
  Liite 1
Lopullinen painos (6 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (86 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (11 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (49 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (128 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (295 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (69 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (827 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (2358 kb)
Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus