Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 31 maja 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r. (złożone projekty rezolucji)
 3.Sytuacja w Nikaragui (złożone projekty rezolucji)
 4.Udzielanie odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, wynikającego z nadużywania umów na czas określony (debata)
 5.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  5.1.Sytuacja osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie
  5.2.Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej
  5.3.Sudan, w szczególności sytuacja Noury Hussein Hammad
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Głosowanie
  7.1.Sytuacja osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie (głosowanie)
  7.2.Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (głosowanie)
  7.3.Sudan, w szczególności sytuacja Noury Hussein Hammad (głosowanie)
  7.4.Mianowanie członka komisji selekcyjnej ds. powołania Prokuratury Europejskiej (głosowanie)
  7.5.Manipulowanie licznikiem kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.6.Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ***I (głosowanie)
  7.7.Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r. (głosowanie)
  7.8.Sytuacja w Nikaragui (głosowanie)
  7.9.Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020 (głosowanie)
  7.10.Wykonanie strategii UE na rzecz młodzieży (głosowanie)
  7.11.Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE) (głosowanie)
  7.12.Udzielanie odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, wynikającego z nadużywania umów na czas określony (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
  12.1.Reakcja UE na zachowania o znamionach seksualnych w organizacjach pomocowych
  12.2.Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny (15 maja)
 13.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 14.Składanie dokumentów
 15.Petycje
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Zamknięcie posiedzenia
 19.Przerwa w obradach
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Mianowanie członka komisji selekcyjnej ds. powołania Prokuratury Europejskiej (Antonio Mura)
Protokół (208 kb)
24/10/2018 17:28
  Lista obecności (59 kb)
19/02/2019 09:24
  Załącznik 1 (6 kb)
24/10/2018 17:28
 
Protokół (86 kb)
24/10/2018 17:28
  Lista obecności (11 kb)
19/02/2019 09:24
  Wyniki głosowania (50 kb)
31/12/2018 15:06
  Głosowanie imienne (124 kb)
21/12/2018 13:06
 
Protokół (303 kb)
24/10/2018 17:28
  Lista obecności (69 kb)
19/02/2019 09:24
  Wyniki głosowania (830 kb)
31/12/2018 15:06
  Głosowanie imienne (2352 kb)
21/12/2018 13:06
Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna