Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 31 maja 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r. (złożone projekty rezolucji)
 3.Sytuacja w Nikaragui (złożone projekty rezolucji)
 4.Udzielanie odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, wynikającego z nadużywania umów na czas określony (debata)
 5.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  5.1.Sytuacja osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie
  5.2.Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej
  5.3.Sudan, w szczególności sytuacja Noury Hussein Hammad
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Głosowanie
  7.1.Sytuacja osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie (głosowanie)
  7.2.Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (głosowanie)
  7.3.Sudan, w szczególności sytuacja Noury Hussein Hammad (głosowanie)
  7.4.Mianowanie członka komisji selekcyjnej ds. powołania Prokuratury Europejskiej (głosowanie)
  7.5.Manipulowanie licznikiem kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.6.Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ***I (głosowanie)
  7.7.Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r. (głosowanie)
  7.8.Sytuacja w Nikaragui (głosowanie)
  7.9.Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020 (głosowanie)
  7.10.Wykonanie strategii UE na rzecz młodzieży (głosowanie)
  7.11.Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE) (głosowanie)
  7.12.Udzielanie odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, wynikającego z nadużywania umów na czas określony (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
  12.1.Reakcja UE na zachowania o znamionach seksualnych w organizacjach pomocowych
  12.2.Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny (15 maja)
 13.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 14.Składanie dokumentów
 15.Petycje
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Zamknięcie posiedzenia
 19.Przerwa w obradach
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Mianowanie członka komisji selekcyjnej ds. powołania Prokuratury Europejskiej (Antonio Mura)
Protokół
Wersja ostateczna (208 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (59 kb)
  Załącznik 1
Wersja ostateczna (6 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (86 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (50 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (124 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (303 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (69 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (830 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (2352 kb)
Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna