Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 31. mája 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020 (predložené návrhy uznesení)
 3.Situácia v Nikarague (predložené návrhy uznesení)
 4.Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas (rozprava)
 5.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  5.1.Situácia osôb s dvojakým občianstvom (EÚ/Irán) väznených v Iráne
  5.2.Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii
  5.3.Sudán, najmä situácia Noury Hosseinovej Hammadovej
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Hlasovanie
  7.1.Situácia osôb s dvojakým občianstvom (EÚ/Irán) väznených v Iráne (hlasovanie)
  7.2.Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii (hlasovanie)
  7.3.Sudán, najmä situácia Núry Hosseinovej Hammadovej (hlasovanie)
  7.4.Vymenovanie za člena výberovej komisie Európskej prokuratúry (hlasovanie)
  7.5.Manipulácia s počítadlom najazdených kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.6.Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ***I (hlasovanie)
  7.7.Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020 (hlasovanie)
  7.8.Situácia v Nikarague (hlasovanie)
  7.9.Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien (hlasovanie)
  7.10.Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež (hlasovanie)
  7.11.Vykonávanie smernice o ekodizajne (2009/125/ES) (hlasovanie)
  7.12.Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Väčšie interpelácie (rozprava)
  12.1.Reakcia EÚ na nevhodné sexuálne správanie v organizáciách poskytujúcich pomoc
  12.2.Oslava Medzinárodného dňa rodiny (15. máj)
 13.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 14.Predloženie dokumentov
 15.Petície
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní
 18.Skončenie rokovania
 19.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 - Vymenovanie za člena výberovej komisie Európskej prokuratúry (Antonio Mura)
Zápisnica
Finálna verzia (207 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (59 kb)
  Príloha 1
Finálna verzia (6 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (87 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (49 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (129 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (303 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (70 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (833 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (2356 kb)
Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne oznámenie