Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4. Ανακοίνωση της Προεδρίας
CRE

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε ανακοίνωση σχετικά με την ακύρωση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επιβολή κυρώσεων κατά του βουλευτή Janusz Korwin-Mikke λόγω των δηλώσεών του σχετικά με τους μετανάστες και τις γυναίκες. Ο Πρόεδρος αναφέρει τη δυνατότητα παραπομπής του θέματος στη Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου