Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 11 iunie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

7. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

—   TRAN, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)). Raportor: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

—   INTA, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 -2017/0224(COD)). Raportor: Franck Proust (A8-0198/2018)

—   TRAN, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)). Raportoare: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

—    TRAN, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Raportoare: Merja Kyllönen (A8-0000/0000)

—    TRAN, pe baza Raportului referitor la ppropunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Raportor: Wim van de Camp (A8-0205/2018)   

—    TRAN, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Raportor: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

—    IMCO, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)). Raportoare: Corazza Bildt Anna Maria (A8-0201/2018)

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de mâine, marți, 12 iunie 2018, la miezul nopții, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.

Ultima actualizare: 24 septembrie 2018Notă juridică