Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 11. června 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

8. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor EMPL předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

— oprava P8_TA-PROV(2018)0213(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním čtení dne 29. května 2018 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/..., kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb P8_TA-PROV(2018)021 (P8_TA-PROV(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) výbor EMPL)

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Poslední aktualizace: 24. září 2018Právní upozornění