Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 11. lipnja 2018. - StrasbourgZavršno izdanje

9. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Predsjednik će se u skladu s odredbama članka 322. stavka 1. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Revizorskim sudom.

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

CONT, LIBE, AFCO

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br.1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ENVI, IMCO, TRAN

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

IMCO

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

ENVI, IMCO, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okružja jedinstvenog europskog pomorskog sučelja i stavljanju izvan snage Direktive2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 96/53/EZ u pogledu roka za provedbu posebnih pravila o najvećoj dopuštenoj duljini za kabine s poboljšanim aerodinamičkim radnim učinkom, energetskom učinkovitošću i sigurnošću (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive2008/106/EZ o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca i stavljanju izvan snage Direktive2005/45/EZ (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

EMPL

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 596/2014 i Uredbe (EU)2017/1129 u pogledu promicanja upotrebe rastućih tržišta malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

Predsjednik će se u skladu s člankom 282. stvakom 5. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Europskom središnjom bankom.
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ENVI, IMCO, JURI

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE, PECH, JURI

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni direktiva 2006/112/EZ i 2008/118/EZ u pogledu uključivanja talijanske općine Campione d’Italia i talijanskih voda Luganskoga jezera u carinsko područje Unije i teritorijalno područje primjene Direktive 2008/118/EZ (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ITRE, IMCO

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o posebnim odredbama za cilj „Europska teritorijalna suradnja” (Interreg) uz potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenata za financiranje vanjskog djelovanja (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (EGF) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021.–2027 (program „Periklo IV”) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

Predsjednik će se u skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europske funkcije stabilizacije ulaganja (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

Predsjednik će se u skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

BUDG, EMPL

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju obveza izvješćivanja u području politike o okolišu te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE, AGRI, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina, (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i (EU) br. 229/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

Predsjednik će se u skladu s člankom 322. stavkom 1. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Revizorskim sudom.

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

BUDG, ENVI, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

Predsjednik će se u skladu s člankom 322. stavkom 1. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Revizorskim sudom.

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

Predsjednik će se u skladu s člankom 322. stavkom 1. Ugovora o prijedlogu posavjetovati s Revizorskim sudom.

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Prijedlog provedbene odluka Vijeća kojom se Eurojustu odobrava sklapanje Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Albanije (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

JURI

2) odbora, izvješća

- Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o pregovorima o modernizaciji Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Čilea (2018/2018(INI)) – odbor AFET - izvjestitelj: Charles Tannock (A8-0158/2018)

- Izvješće o strukturnim i financijskim preprekama za dostupnost kulturnih sadržaja (2017/2255(INI)) – odbor CULT - izvjestitelj: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

- Izvješće o modernizaciji sustava obrazovanja u EU-u (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) – odbor CULT - izvjestiteljica: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zamjeni priloga A Uredbi (EU) 2015/848 o postupku u slučaju nesolventnosti (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) – odbor JURI - izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, obustave obveze poravnanja, zahtjeva za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija i zahtjeva za trgovinske repozitorije (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) – odbor ECON - izvjestitelj: Werner Langen (A8-0181/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Ukrajini (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) – odbor INTA - izvjestitelj: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

- Izvješće o kohezijskoj politici i kružnom gospodarstvu (2017/2211(INI)) – odbor REGI - izvjestitelj: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

- Izvješće Ususret održivom i konkurentnom europskom sektoru akvakulture: sadašnje stanje i budući izazovi (2017/2118(INI)) – odbor PECH - izvjestitelj: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

- Izvješće o odnosima EU-a i NATO-a (2017/2276(INI)) – odbor AFET - izvjestitelj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

- Izvješće o kiberobrani (2018/2004(INI)) – odbor AFET - izvjestiteljica: Urmas Paet (A8-0189/2018)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) – odbor ECON - izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Izvješće o stanju rekreacijskog ribolova u Europskoj uniji (2017/2120(INI)) – odbor PECH - izvjestiteljica: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

- * Izvješće o Nacrtu odluke Vijeća o provedbi preostalih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) – odbor LIBE - izvjestiteljica: Monica Macovei (A8-0192/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) – odbor TRAN - izvjestiteljica: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Švicarske Konfederacije o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020. (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) – odbor LIBE - izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0195/2018)

- *** Preporuka o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Islanda o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020. (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) – odbor LIBE - izvjestitelj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

- Izvješće o praćenju primjene zakonodavstva EU-a 2016. (2017/2273(INI)) - odbor JURI - izvjestitelj: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

Posljednje ažuriranje: 24. rujna 2018.Pravna napomena