Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. június 11., Hétfő - StrasbourgVégleges kiadás

9. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
A Szerződés 322. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál a Számvevőszékkel.

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

CONT, LIBE, AFCO

- Javaslat a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről, és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

ENVI, IMCO, TRAN

- Javaslat az elektronikus áruszállítási információkról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

vélemény:

IMCO

- Javaslat a transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

vélemény:

ENVI, IMCO, REGI

- Javaslat az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet létrehozásáról és a 2010/65/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

- Javaslat a 96/53/EK tanácsi irányelvnek a jobb aerodinamikai, energiahatékonysági és biztonsági teljesítményt biztosító vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok végrehajtási határideje tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

- Javaslat a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a 2005/45/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlament és tanácsi irányelvre (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

TRAN

vélemény:

EMPL

- Javaslat a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

IMCO

vélemény:

JURI

- Javaslat az 596/2014/EU rendeletnek és az (EU) 2017/1129 rendeletnek a kkv-tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
A Szerződés 282. cikkének (5) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

ENVI, IMCO, JURI

- A Bizottság javaslata egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

ITRE, PECH, JURI

- Javaslat a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvnek az olasz Campione d’Italia településnek és a Luganói-tó olaszországi vizeinek az Unió vámterületébe és a 2008/118/EK irányelv területi hatálya alá való bevonása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

ITRE, IMCO

- Javaslat az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

REGI

vélemény:

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Javaslat a határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmusról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

REGI

vélemény:

JURI

- Javaslat az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

REGI

vélemény:

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Javaslat az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

REGI

vélemény:

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

EMPL

vélemény:

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Javaslat az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

EMPL

vélemény:

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Javaslat az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési programnak (a „Periklész IV programnak”) a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))
A Szerződés 282. cikkének (5) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes:

LIBE

- Javaslat az európai beruházásstabilizáló funkció létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.
A Szerződés 282. cikkének (5) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

BUDG, EMPL

- Javaslat a környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és ezáltal a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

ITRE, AGRI, JURI

- Javaslat a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.
A Szerződés 322. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról a Számvevőszékkel.

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

BUDG, ENVI, REGI

- Javaslat a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
A Szerződés 322. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról a Számvevőszékkel.

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Javaslat a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.
A Szerződés 322. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról a Számvevőszékkel.

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Javaslat az Eurojust és Albánia közötti együttműködési megállapodás Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

JURI

2) a parlamenti bizottságok, jelentések:

- Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU és Chile társulási megállapodás korszerűsítéséről folyó tárgyalásokra vonatkozó ajánlásáról (2018/2018(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Charles Tannock (A8-0158/2018)

- Jelentés a kultúrához való hozzáférés strukturális és anyagi korlátairól (2017/2255(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

- Jelentés az oktatás unióbeli korszerűsítéséről (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

- ***I Jelentés a fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 rendelet A. mellékletének felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

- ***I Jelentés a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Werner Langen (A8-0181/2018)

- ***I Jelentés az Ukrajnának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

- Jelentés a kohéziós politikáról és a körforgásos gazdaságról (2017/2211(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

- Jelentés A fenntartható és versenyképes európai akvakultúra-ágazat felé: a jelenlegi helyzet és a jövőbeli kihívások (2017/2118(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

- Jelentés az EU és a NATO közötti kapcsolatokról (2017/2276(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

- Jelentés a kibervédelemről (2018/2004(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Urmas Paet (A8-0189/2018)

- ***I Jelentés az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendeletnek és a 648/2012/EU rendeletnek a központi szerződő felek engedélyezésére vonatkozó eljárások és az érintett hatóságok, valamint a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerésére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Jelentés a horgászat és a rekreációs halászat jelenlegi helyzetéről az Európai Unióban (2017/2120(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

- * Jelentés a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó fennmaradó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való alkalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Monica Macovei (A8-0192/2018)

- ***I Jelentés a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló 2006/1/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A8-0195/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió és Izland közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

- Jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről (2016) (2017/2273(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 24.Jogi nyilatkozat