Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 11 iunie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

9. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))
În conformitate cu dispozițiile articolului 322 alineatul (1) din tratat, Președinele va consulta Curtea de Conturi cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

CONT, LIBE, AFCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

ENVI, IMCO, TRAN

- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

aviz :

IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

aviz :

ENVI, IMCO, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim și de abrogare a Directivei 2010/65/UE (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului în ceea ce privește termenul-limită pentru punerea în aplicare de norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor care îmbunătățesc performanțele aerodinamice, eficiența energetică și performanțele în materie de siguranță (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei 2005/45/CE (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

aviz :

EMPL

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 282 alineatul (5) din tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

ENVI, IMCO, JURI

- Anexă la propunerea Comisiei de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

ITRE, PECH, JURI

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/112/CE și 2008/118/CE în ceea ce privește includerea comunei italiene Campione d´Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii și în domeniul de aplicare teritorială al Directivei 2008/118/CE (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

ITRE, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

REGI

aviz :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

REGI

aviz :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

REGI

aviz :

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

REGI

aviz :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

EMPL

aviz :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

EMPL

aviz :

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))
În conformitate cu dispozițiile articolului 282 alineatul (5) din tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană.

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unei Funcții europene de stabilizare a investițiilor (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 282 alineatul (5) din tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

BUDG, EMPL

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu și de modificare a Directivelor 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE, a Regulamentelor (CE) nr. 166/2006 și (UE) nr. 995/2010 și a Regulamentelor (CE) nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 ale Consiliului (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

ITRE, AGRI, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 322 alineatul (1) din tratat, Președinele va consulta Curtea de Conturi cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

AGRI

aviz :

BUDG, ENVI, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 322 alineatul (1) din tratat, Președinele va consulta Curtea de Conturi cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

AGRI

aviz :

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 322 alineatul (1) din tratat, Președinele va consulta Curtea de Conturi cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

AGRI

aviz :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Albania (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

JURI

2) de comisiile parlamentare, rapoarte:

- Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind negocierile în vederea modernizării Acordului de asociere UE-Chile (2018/2018(INI)) - AFET - Raportor: Charles Tannock (A8-0158/2018)

- Raport referitor la barierele structurale și financiare în calea accesului la cultură (2017/2255(INI)) - CULT - Raportor: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

- Raport referitor la modernizarea educației în UE (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) - CULT - Raportoare: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înlocuire a anexei A la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) - ECON - Raportor: Werner Langen (A8-0181/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) - INTA - Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

- Raport referitor la politica de coeziune și economia circulară (2017/2211(INI)) - REGI - Raportor: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

- Raport - Către un sector sustenabil și competitiv al acvaculturii europene: situația actuală și provocări viitoare (2017/2118(INI)) - PECH - Raportor: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

- Raport referitor la relațiile UE-NATO (2017/2276(INI)) - AFET - Raportor: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

- Raport referitor la apărarea cibernetică (2018/2004(INI)) - AFET - Raportor: Urmas Paet (A8-0189/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) - ECON - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Raport referitor la situația pescuitului recreativ în Uniunea Europeană (2017/2120(INI)) - PECH - Raportoare: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

- * Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind punerea în aplicare a dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații Schengen în Republica Bulgaria și în România (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) - LIBE - Raportoare: Monica Macovei (A8-0192/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) - TRAN - Raportoare: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0195/2018)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizia a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Islanda privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) - LIBE - Raportor: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

- Raport referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2016 (2017/2273(INI)) - JURI - Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

Ultima actualizare: 24 septembrie 2018Notă juridică