Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2721(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000014/2018

Esitatud tekstid :

O-000014/2018 (B8-0028/2018)

Arutelud :

PV 11/06/2018 - 11
PV 14/06/2018 - 14

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Esmaspäev, 11. juuni 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

11. Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)

Esitatud on järgmine põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (kodukorra art 130b):

- (O-000014/2018), mille esitas(id) Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez ja Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Iisraeli osalemine programmist „Horisont 2020“ rahastatavates projektides (B8-0028/2018).

Viimane päevakajastamine: 24. september 2018Õigusalane teave