Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2721(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000014/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000014/2018 (B8-0028/2018)

Keskustelut :

PV 11/06/2018 - 11
PV 14/06/2018 - 14

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 11. kesäkuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

11. Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraava kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan, on jätetty käsiteltäväksi (työjärjestyksen 130 b artikla):

- (O-000014/2018) Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez ja Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Israelin osallistuminen Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettuihin hankkeisiin (B8-0028/2018)

Päivitetty viimeksi: 24. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus