Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2721(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000014/2018

Texte depuse :

O-000014/2018 (B8-0028/2018)

Dezbateri :

PV 11/06/2018 - 11
PV 14/06/2018 - 14

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Luni, 11 iunie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

11. Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)

A fost depusă următoarea interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (articolul 130b din Regulamentul de procedură):

- (O-000014/2018) adresată de Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez și Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Participarea Israelului la proiectele finanțate din Orizont 2020 (B8-0028/2018)

Ultima actualizare: 24 septembrie 2018Notă juridică