Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. június 11., Hétfő - StrasbourgVégleges kiadás

13. Ügyrend
CRE

A 2018. júniusi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 623.587/PDOJ) kiosztották, amelyhez a következő módosításokat javasolták (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a „Grúzia megszállt területei tíz évvel az orosz invázió után” címet módosítsák a következőre: „A grúz szakadár területek tíz évvel az Oroszországgal folytatott háború után” (a PDOJ 80. pontja)

Felszólal: Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, és Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a kérelem ellen.

A Parlament név szerinti szavazással (101 mellette, 165 ellene, 11 tartózkodás) elutasítja a kérelmet.

Szerda

A Verts/ALE képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a Tanács és a Bizottság „Humanitárius vészhelyzetek a Földközi-tengeren és szolidaritás az EU-ban” témakörben tett nyilatkozatait délutáni második pontként adják hozzá a napirendhez.

Felszólal: Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki indokolja az állásfoglalás nélküli vitára irányuló kérelmet, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja képviselőcsoportja megegyező kérelmét, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy a pontot vegyék fel a keddi napirendbe, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki azt kéri, hogy a vitát külön pontként vegyék fel, Philippe Lamberts, aki pontosítja kérelmét, Maria João Rodrigues, aki támogatja a kérelmet és Lampros Fountoulis, független képviselő.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (212 mellette, 62 ellene, 18 tartózkodás).

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 24.Jogi nyilatkozat