Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0090(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0181/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0181/2018

Keskustelut :

PV 11/06/2018 - 15
CRE 11/06/2018 - 15

Äänestykset :

PV 12/06/2018 - 5.2
CRE 12/06/2018 - 5.2
Äänestysselitykset
PV 18/04/2019 - 10.17

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0244
P8_TA(2019)0437

Pöytäkirja
Maanantai 11. kesäkuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

15. Määritysvelvollisuus, raportointivaatimukset ja OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikat sekä kauppatietorekisterit ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Werner Langen (A8-0181/2018)

Werner Langen esitteli mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Brian Hayes PPE-ryhmän puolesta, Jakob von Weizsäcker S&D-ryhmän puolesta, Stanisław Ożóg ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Thomas Mann, Doru-Claudian Frunzulică ja Caroline Nagtegaal.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Werner Langen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.6.2018, kohta 5.2.

Päivitetty viimeksi: 24. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus