Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2224(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0173/2018

Внесени текстове :

A8-0173/2018

Разисквания :

PV 11/06/2018 - 18
CRE 11/06/2018 - 18

Гласувания :

PV 12/06/2018 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0247

Протокол
Понеделник, 11 юни 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

18. Модернизиране на образованието в ЕС (разискване)
CRE

Доклад относно модернизирането на образованието в ЕС [2017/2224(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

Krystyna Łybacka представи доклада.

Изказа се Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (докладчик по становището на комисията EMPL).

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Изказаха се: Anna Záborská (докладчик по становището на комисията FEMM), Andrea Bocskor, от името на групата PPE, Момчил Неков, от името на групата S&D, Remo Sernagiotto, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Jill Evans, от името на групата Verts/ALE, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Luigi Morgano, Arne Gericke, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Giorgos Grammatikakis, Neoklis Sylikiotis, Pál Csáky, Liliana Rodrigues, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer и Emilian Pavel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Georgios Epitideios, Lívia Járóka, Maria Grapini, Francis Zammit Dimech и Seán Kelly.

Изказа се Tibor Navracsics.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказа се Krystyna Łybacka

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 12.6.2018 г.

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация