Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 11. juni 2018 - StrasbourgEndelig udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Meddelelse fra formanden
 5.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 8.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 9.Modtagne dokumenter
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter)
 12.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 13.Arbejdsplan
 14.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 15.Clearingforpligtelsen, indberetningskrav og risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler og transaktionsregistre ***I (forhandling)
 16.Fælles regler for civil luftfart og oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur ***I (forhandling)
 17.Nye tunge erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug ***I (forhandling)
 18.Modernisering af uddannelser i EU (forhandling)
 19.På vej til en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor (kortfattet forelæggelse)
 20.Status over det rekreative fiskeri i Den Europæiske Union (kortfattet forelæggelse)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol
Endelig udgave (176 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (54 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (78 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (11 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (26 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (263 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (61 kb)
  Afstemning ved navneopråb
Endelig udgave (388 kb)
Seneste opdatering: 24. september 2018Juridisk meddelelse