Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 11. juuni 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Juhataja avaldus
 4.Juhataja teadaanne
 5.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 6.Parlamendi koosseis
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 8.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 9.Esitatud dokumendid
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)
 12.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 13.Tööplaan
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 15.Keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute kliirimiskohustus, teatamisnõuded ja riskimaandamismeetmed ning kauplemisteabehoidlad ***I (arutelu)
 16.Tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirjad ja Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ***I (arutelu)
 17.Uute raskeveokite CO2-heide ja kütusekulu ***I (arutelu)
 18.Hariduse ajakohastamine ELis (arutelu)
 19.Liikumine jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa vesiviljelussektori suunas (lühiettekanne)
 20.Harrastuskalapüügi olukord ELis (lühiettekanne)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (176 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (54 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (78 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (11 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (24 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (256 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (62 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (392 kb)
Viimane päevakajastamine: 24. september 2018Õigusalane teave