Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 11 juni 2018 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Mededeling van de Voorzitter
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Samenstelling Parlement
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 8.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 9.Ingekomen stukken
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 12.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.Clearingverplichting, rapportagevereisten en risicolimiteringstechnieken voor otc-derivaten en transactieregisters ***I (debat)
 16.Gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart ***I (debat)
 17.CO2-emissies en brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (debat)
 18.De modernisering van het onderwijs in de EU (debat)
 19.Naar een duurzame en concurrerende Europese aquacultuursector (korte presentatie)
 20.Stand van zaken van de recreatievisserij in de EU (korte presentatie)
 21.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (178 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (54 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (79 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (11 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (23 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (267 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (61 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (392 kb)
Laatst bijgewerkt op: 24 september 2018Juridische mededeling