Index 
Proces-verbal
PDF 265kWORD 79k
Luni, 11 iunie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarația Președintelui
 4.Comunicarea Președintelui
 5.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 6.Componența Parlamentului
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 8.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 9.Depunere de documente
 10.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 11.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)
 12.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Componența comisiilor și delegațiilor
 15.Obligația de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere și registrele centrale de tranzacții ***I (dezbatere)
 16.Norme comune în domeniul aviației civile și Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației ***I (dezbatere)
 17.Emisiile de CO2 și consumul de combustibil al vehiculelor grele noi ***I (dezbatere)
 18.Modernizarea educației în UE (dezbatere)
 19.Către un sector sustenabil și competitiv al acvaculturii europene (prezentare succintă)
 20.Situația pescuitului recreativ în Uniunea Europeană (prezentare succintă)
 21.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 31 mai 2018, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 17.01.


3. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație cu privire la erupția vulcanului Fuego din Guatemala și a adresat familiilor victimelor condoleanțele Parlamentului.


4. Comunicarea Președintelui

Președintele a făcut o comunicare cu privire la anularea de către Tribunalul Uniunii Europene a deciziilor Parlamentului European de sancționare a deputatului Janusz Korwin-Mikke în urma afirmațiilor sale cu privire la migranți și la femei. Președintele a evocat posibilitatea de a sesiza serviciul juridic al Parlamentului.


5. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


6. Componența Parlamentului

Viviane Reding și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputată în Parlament, aceasta producând efecte de la 2 septembrie 2018.

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de procedură, Parlamentul European a constatat existența locului vacant cu începere de la data respectivă și a informat autoritatea națională în cauză.

°
° ° °

Autoritățile compentente finlandeze au comunicat că Paavo Väyrynen își va relua mandatul în cadrul parlamentului național cu efect de la 12 iunie 2018.

Întrucât, în conformitate cu articolul 7 alineatul 2 din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, această funcție este incompatiblă cu calitatea de deputat în Parlamentul European, Parlamentul, în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură, a constatat existența postului vacant cu efect de la 12 iunie 2018 și a informat statul membru în cauză.

°
° ° °

Autoritățile finlandeze competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Mikael Pentikäinen, în locul lui Paavo Väyrynen, ca deputat în Parlament, cu efect de la 12 iunie 2018.

Parlamentul a luat act de alegerea sa.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Mikael Pentikäinen se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


7. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

—   TRAN, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)). Raportor: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

—   INTA, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 -2017/0224(COD)). Raportor: Franck Proust (A8-0198/2018)

—   TRAN, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)). Raportoare: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

—    TRAN, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE și la Directiva 2014/67/UE privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Raportoare: Merja Kyllönen (A8-0000/0000)

—    TRAN, pe baza Raportului referitor la ppropunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Raportor: Wim van de Camp (A8-0205/2018)   

—    TRAN, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Raportor: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

—    IMCO, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)). Raportoare: Corazza Bildt Anna Maria (A8-0201/2018)

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de mâine, marți, 12 iunie 2018, la miezul nopții, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


8. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia EMPL a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

— Rectificare P8_TA(2018)0213(COR01) la poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 29 mai 2018 în vederea adoptării Directivei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (P8_TA(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) EMPL)

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în următoarele douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați solicită supunerea sa la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe toată durata actualei perioade de sesiune.


9. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))
În conformitate cu dispozițiile articolului 322 alineatul (1) din tratat, Președinele va consulta Curtea de Conturi cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

CONT, LIBE, AFCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

ENVI, IMCO, TRAN

- Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind informațiile electronice în cadrul transportului electronic de mărfuri (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

aviz :

IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

aviz :

ENVI, IMCO, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui mediu aferent ghișeului unic european în domeniul maritim și de abrogare a Directivei 2010/65/UE (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului în ceea ce privește termenul-limită pentru punerea în aplicare de norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor care îmbunătățesc performanțele aerodinamice, eficiența energetică și performanțele în materie de siguranță (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei 2005/45/CE (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

aviz :

EMPL

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 282 alineatul (5) din tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

ENVI, IMCO, JURI

- Anexă la propunerea Comisiei de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

ITRE, PECH, JURI

- Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/112/CE și 2008/118/CE în ceea ce privește includerea comunei italiene Campione d´Italia și a apelor italiene ale lacului Lugano în teritoriul vamal al Uniunii și în domeniul de aplicare teritorială al Directivei 2008/118/CE (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

ITRE, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

REGI

aviz :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

REGI

aviz :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

REGI

aviz :

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

REGI

aviz :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

EMPL

aviz :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

EMPL

aviz :

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))
În conformitate cu dispozițiile articolului 282 alineatul (5) din tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană.

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unei Funcții europene de stabilizare a investițiilor (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 282 alineatul (5) din tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

BUDG, EMPL

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu și de modificare a Directivelor 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE și 2010/63/UE, a Regulamentelor (CE) nr. 166/2006 și (UE) nr. 995/2010 și a Regulamentelor (CE) nr. 338/97 și (CE) nr. 2173/2005 ale Consiliului (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

ITRE, AGRI, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 322 alineatul (1) din tratat, Președinele va consulta Curtea de Conturi cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

AGRI

aviz :

BUDG, ENVI, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 322 alineatul (1) din tratat, Președinele va consulta Curtea de Conturi cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

AGRI

aviz :

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 322 alineatul (1) din tratat, Președinele va consulta Curtea de Conturi cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

AGRI

aviz :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Albania (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

JURI

2) de comisiile parlamentare, rapoarte:

- Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind negocierile în vederea modernizării Acordului de asociere UE-Chile (2018/2018(INI)) - AFET - Raportor: Charles Tannock (A8-0158/2018)

- Raport referitor la barierele structurale și financiare în calea accesului la cultură (2017/2255(INI)) - CULT - Raportor: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

- Raport referitor la modernizarea educației în UE (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) - CULT - Raportoare: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înlocuire a anexei A la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) - ECON - Raportor: Werner Langen (A8-0181/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Ucrainei (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) - INTA - Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

- Raport referitor la politica de coeziune și economia circulară (2017/2211(INI)) - REGI - Raportor: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

- Raport - Către un sector sustenabil și competitiv al acvaculturii europene: situația actuală și provocări viitoare (2017/2118(INI)) - PECH - Raportor: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

- Raport referitor la relațiile UE-NATO (2017/2276(INI)) - AFET - Raportor: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

- Raport referitor la apărarea cibernetică (2018/2004(INI)) - AFET - Raportor: Urmas Paet (A8-0189/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) - ECON - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Raport referitor la situația pescuitului recreativ în Uniunea Europeană (2017/2120(INI)) - PECH - Raportoare: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

- * Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind punerea în aplicare a dispozițiilor rămase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații Schengen în Republica Bulgaria și în România (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) - LIBE - Raportoare: Monica Macovei (A8-0192/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) - TRAN - Raportoare: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0195/2018)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizia a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Islanda privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) - LIBE - Raportor: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

- Raport referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2016 (2017/2273(INI)) - JURI - Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)


10. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000021/2018) adresată de Ingeborg Gräßle, în numele Comisiei BUDG, Comisiei: Combaterea corupției (B8-0024/2018)

- (O-000043/2018) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Consiliului: Negocierile pentru un nou acord de parteneriat cu grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (B8-0025/2018)

- (O-000044/2018) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, Comisiei: Negocierile pentru un nou acord de parteneriat cu grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (B8-0026/2018)

- (O-000047/2018) adresată de Roberto Gualtieri, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Pachetul UEM publicat de Comisia Europeană la 6 decembrie 2017 (B8-0027/2018)

- (O-000055/2018) adresată de Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, Consiliului: Imbunătățirea învățării limbilor străine și recunoașterea reciprocă a competențelor lingvistice în UE (B8-0029/2018)

- (O-000056/2018) adresată de Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, Comisiei Imbunătățirea învățării limbilor străine și recunoașterea reciprocă a competențelor lingvistice în UE (B8-0030/2018).


11. Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)

A fost depusă următoarea interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (articolul 130b din Regulamentul de procedură):

- (O-000014/2018) adresată de Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez și Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Participarea Israelului la proiectele finanțate din Orizont 2020 (B8-0028/2018)


12. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune de mars 2018 este disponibilă pe site-ul Europarl.


13. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din juin 2018 (PE 623.587/PDOJ) a fost distribuit cu următoarele modificări propuse (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

Solicitare a Grupului GUE/NGL de modificare a titlului „Teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă” cu „Regiunile separatiste georgiene la zece ani după războiul cu Rusia” (punctul 80 din PDOJ)

Au intervenit: Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, împotriva cererii.

Prin AN (101 pentru, 165 împotrivă, 11 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Miercuri

Solicitare a Grupului Verts/ALE de adăugare pe punctul doi de pe ordinea de zi de după-masă declarații ale Consiliului și ale Comisiei pe tema „Urgențe umanitare în Marea Mediterană și solidaritatea în UE”.

Au intervenit: Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea de dezbatere fără rezoluție, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, care a motivat o cerere identică a grupului său, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a solicitat înscrierea punctului pe ordinea de zi de marți, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, pentru înscrierea dezbaterii ca punct separat, Philippe Lamberts pentru a oferi precizări cu privire la cererea sa, Maria João Rodrigues, care l-a susținut, și Lampros Fountoulis, neafiliat.

Cu VE (212 pentru, 62 împotrivă, 18 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


14. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului S&D următoarele cereri de numire:

AGRI: Karine-Gloanec Maurin care îl înlocuiește pe Jean-Paul Denanot

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia: Karine-Gloanec Maurin care îl înlocuiește pe Jean-Paul Denanot

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte


15. Obligația de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere și registrele centrale de tranzacții ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Werner Langen (A8-0181/2018)

Werner Langen și-a prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Brian Hayes, în numele Grupului PPE, Jakob von Weizsäcker, în numele Grupului S&D, Stanisław Ożóg, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Thomas Mann, Doru-Claudian Frunzulică și Caroline Nagtegaal.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis și Werner Langen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.2 al PV din 12.6.2018.


16. Norme comune în domeniul aviației civile și Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Marian-Jean Marinescu și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Wim van de Camp, în numele Grupului PPE, Gabriele Preuß, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Lampros Fountoulis, neafiliat, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes și Alojz Peterle.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Janusz Zemke, Jaromír Kohlíček, Lefteris Christoforou, Maria Grapini și Claudia Schmidt.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Au intervenit: Violeta Bulc și Marian-Jean Marinescu.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.3 al PV din 12.6.2018.


17. Emisiile de CO2 și consumul de combustibil al vehiculelor grele noi ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi [COM(2017)0279 - C8-0168/2017- 2017/0111(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Damiano Zoffoli și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Peter Liese, în numele Grupului PPE, Christel Schaldemose, în numele Grupului S&D, Bolesław G. Piecha, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Julia Reid, Claudia Schmidt, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Isabella De Monte și Seán Kelly.

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte

A intervenit Christofer Fjellner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski și Maria Grapini.

Au intervenit: Violeta Bulc și Damiano Zoffoli.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.4 al PV din 12.6.2018.


18. Modernizarea educației în UE (dezbatere)

Raport referitor la modernizarea educației în UE [2017/2224(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

Krystyna Łybacka și-a prezentat raportul.

A intervenit Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL).

A intervenit Tibor Navracsics (membru al Comisiei).

Au intervenit: Anna Záborská (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Andrea Bocskor, în numele Grupului PPE, Momchil Nekov, în numele Grupului S&D, Remo Sernagiotto, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Jill Evans, în numele Grupului Verts/ALE, Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Luigi Morgano, Arne Gericke, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Giorgos Grammatikakis, Neoklis Sylikiotis, Pál Csáky, Liliana Rodrigues, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dobromir Sośnierz, Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer și Emilian Pavel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Georgios Epitideios, Lívia Járóka, Maria Grapini, Francis Zammit Dimech și Seán Kelly.

A intervenit Tibor Navracsics.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

A intervenit Krystyna Łybacka

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.5 al PV din 12.6.2018.


19. Către un sector sustenabil și competitiv al acvaculturii europene (prezentare succintă)

Către un sector sustenabil și competitiv al acvaculturii europene: situația actuală și provocări viitoare [2017/2118(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

Carlos Iturgaiz a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Ana Miranda, Stanislav Polčák și Norbert Erdős.

A intervenit Tibor Navracsics (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.6 al PV din 12.6.2018.


20. Situația pescuitului recreativ în Uniunea Europeană (prezentare succintă)

Raport referitor la situația pescuitului recreativ în Uniunea Europeană [2017/2120(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

Norica Nicolai a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Francis Zammit Dimech și John Howarth.

A intervenit Tibor Navracsics (membru al Comisiei)

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.1 al PV din 12.6.2018.


21. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Iuliu Winkler, Giuseppe Ferrandino, Thierry Cornillet, Jordi Solé, João Ferreira, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz, Lívia Járóka, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Ana Miranda, Liadh Ní Riada, Gerard Batten, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Paloma López Bermejo, Anna Záborská, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Stanislav Polčák, Rory Palmer și John Howarth.


22. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 623.587/OJMA).


23. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.11.

Klaus Welle

Pavel Telička

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Ultima actualizare: 24 septembrie 2018Notă juridică