Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2724(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000047/2018

Texte depuse :

O-000047/2018 (B8-0027/2018)

Dezbateri :

PV 12/06/2018 - 3
CRE 12/06/2018 - 3

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Marţi, 12 iunie 2018 - Strasbourg

3. Pachetul privind uniunea economică și monetară (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000047/2018) adresată de Roberto Gualtieri, în numele Comisiei ECON, Comisiei: Pachetul UEM publicat de Comisia Europeană la 6 decembrie 2017 (B8-0027/2018)

Roberto Gualtieri a dezvoltat întrebarea.

Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Brian Hayes, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Sander Loones, în numele Grupului ECR, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Marco Zanni, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, și Luděk Niedermayer.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

A intervenit Mercedes Bresso.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Pirkko Ruohonen-Lerner, Caroline Nagtegaal, Martin Schirdewan, Bernard Monot, Barbara Kappel, Othmar Karas, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Jörg Meuthen, Siegfried Mureşan, Pedro Silva Pereira, Joachim Starbatty, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Peter van Dalen, Theodor Dumitru Stolojan, Jonás Fernández, Werner Langen, Paul Tang, Anne Sander, Costas Mavrides, Dariusz Rosati, Sirpa Pietikäinen, Seán Kelly și Danuta Maria Hübner.

A intervenit Valdis Dombrovskis.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

Ultima actualizare: 24 septembrie 2018Notă juridică