Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0090(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0181/2018

Ingivna texter :

A8-0181/2018

Debatter :

PV 11/06/2018 - 15
CRE 11/06/2018 - 15

Omröstningar :

PV 12/06/2018 - 5.2
CRE 12/06/2018 - 5.2
Röstförklaringar
PV 18/04/2019 - 10.17

Antagna texter :

P8_TA(2018)0244
P8_TA(2019)0437

Protokoll
Tisdagen den 12 juni 2018 - Strasbourg

5.2. Clearingkravet, rapporteringskraven och riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivat och transaktionsregister ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister [COM(2017)0208 - C8-0147/2017- 2017/0090(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA-PROV(2018)0244)

Talare: Werner Langen (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande