Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 12. lipnja 2018. - Strasbourg

5. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


5.1. Stanje rekreacijskog ribolova u Europskoj uniji (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o stanju rekreacijskog ribolova u Europskoj uniji [2017/2120(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2018)0243)


5.2. Obveza poravnanja, zahtjevi za izvješćivanje, tehnike smanjenja rizika za OTC izvedenice i trgovinski repozitoriji ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, obustave obveze poravnanja, zahtjeva za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija i zahtjeva za trgovinske repozitorije [COM(2017)0208 - C8-0147/2017- 2017/0090(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA-PROV(2018)0244)

Govorio je Werner Langen (izvjestitelj), nakon glasovanja, te zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


5.3. Zajednička pravila u području civilnog zrakoplovstva i Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2015)0613 - C8-0389/2015- 2015/0277(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA-PROV(2018)0245)


5.4. Emisije CO2 i potrošnja goriva novih teških vozila ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju emisija CO2 i potrošnje goriva novih teških vozila i o izvješćivanju o ta dva parametra [COM(2017)0279 - C8-0168/2017- 2017/0111(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA-PROV(2018)0246)

Odobren (P8_TA-PROV(2018)0246)


5.5. Modernizacija sustava obrazovanja u EU-u (glasovanje)

Izvješće o modernizaciji sustava obrazovanja u EU-u [2017/2224(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0247)


5.6. Ususret održivom i konkurentnom europskom sektoru akvakulture (glasovanje)

Izvješće „Ususret održivom i konkurentnom europskom sektoru akvakulture: sadašnje stanje i budući izazovi” [2017/2118(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2018)0248)

(Sjednica je nakratko prekinuta u očekivanju obrazloženja o glasovanju)

Posljednje ažuriranje: 24. rujna 2018.Pravna napomena