Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. június 12., Kedd - StrasbourgVégleges kiadás

5. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


5.1. A hobbihorgászat jelenlegi helyzete az Európai Unióban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a hobbihorgászat jelenlegi helyzetéről az Európai Unióban [2017/2120(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0243)


5.2. Elszámolási kötelezettség, jelentéstételi kötelezettségek és tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, valamint kereskedési adattárak ***I (szavazás)

Jelentés a 648/2012/EU rendeletnek az elszámolási kötelezettség, az elszámolási kötelezettség felfüggesztése, a jelentéstételi kötelezettségek, a nem központi szerződő fél által elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre vonatkozó kockázatcsökkentési technikák, a kereskedési adattárak nyilvántartásba vétele és felügyelete, valamint a kereskedési adattárakkal szembeni követelmények tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi és európai parlamenti rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0208 - C8-0147/2017- 2017/0090(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA-PROV(2018)0244)

A szavazást követően felszólal Werner Langen (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


5.3. A polgári repülés területén alkalmazandó közös szabályok és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége ***I (szavazás)

Jelentés a polgári repülés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról, valamint a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0613 - C8-0389/2015- 2015/0277(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA-PROV(2018)0245)


5.4. Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátása és üzemanyag-fogyasztása ***I (szavazás)

Jelentés az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0279 - C8-0168/2017- 2017/0111(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA-PROV(2018)0246)

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA-PROV(2018)0246)


5.5. Az oktatás unióbeli korszerűsítése (szavazás)

Jelentés az oktatás unióbeli korszerűsítéséről [2017/2224(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0247)


5.6. Egy fenntartható és versenyképes európai akvakultúra-ágazat felé (szavazás)

Jelentés egy fenntartható és versenyképes európai akvakultúra-ágazat felé történő elmozdulásról, a jelenlegi helyzetről és a jövőbeli kilátásokról [2017/2118(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA-PROV(2018)0248)

(Az ülést a szavazatindokolásokra várva néhány pillanatra felfüggesztik.)

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 24.Jogi nyilatkozat