Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 юни 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

13. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправката P8_TA-PROV(2018)0213(COR01) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 8 от протокола от 11.6.2018 г).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг (член 231, параграф 4 от Правилника за дейността), тя се счита за приета.

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация