Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 юни 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

14. Внасяне на документи

Внесен е следният документ:

- *** Препоръка относно проекта на решение на Европейския съвет за определяне на състава на Европейския парламент (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)) - AFCO - Докладчици: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация