Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 12. juuni 2018 - Strasbourg

15. Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sandra Kalniete, Clare Moody, Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Rebecca Harms, David McAllister, Andrejs Mamikins, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Petras Auštrevičius, Sajjad Karim, Ivo Vajgl, Bronis Ropė, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Kosma Złotowski, Michael Gahler, Andi Cristea, Othmar Karas, Elmar Brok, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, Gunnar Hökmark ja Asim Ademov.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Julie Ward, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová ja José Inácio Faria.

Sõna võttis Federica Mogherini.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead MCGUINNESS
asepresident

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14. juuni 2018.

Viimane päevakajastamine: 24. september 2018Õigusalane teave